Politică de confidențialitate

A datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările UE

Politica de Confidențialitate

Introducere

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Zumzee Honey Sticks, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Prezenta politică informează despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Site-ul www.honeysticks.ro este deținut și adiministrat de S.C ZUMZEE STICKS S.R.L, având următoarele date de identificare: CUI 40489934, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/196/2019 și cu sediul în localitatea Bradu, nr. 505, județul Sibiu. De asemenea, ne puteți contacta la:

Telefon 0741078919

E-mail office@honeysticks.ro

Ce date personale colectăm?

În primul rând, trebuie menționat faptul că date personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să putem identifica direct utilizatorii site-ului nostru, precum nume și prenume sau indirect, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate.

Prin simpla vizitarea a site-ului nostru sau prin plasarea unei comenzi, se pot colecta următoarele tipuri de date despre tine: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, sexul, vărsta, geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi, informații despre produsele achiziționate, gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma magazinului online și interese și preferinșe legate de produsele noastre.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile prelucrării datelor?

Site-ul www.honeysticks.ro colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu scopul de a onora comenzile și livrarea produselor comandate, pentru îmbunătățirea experienței fiecărui utilizator în cadrul magazinului nostru online, pentru oferirea de asistență li suport în utilizarea magazinului online, sau pentru a-ți crea un profil de client în vederea transmiterii unor oferte personalizate.

Punctual, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Crearea și administrarea contului dvs. în cadrul platformei Zumzee Honey Sticks;

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

Personalizarea website-ului nostru pentru dvs;

Verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru;

Trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe acest site. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Divulgarea datelor personale.

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastră.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Modificări.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

Actualizarea informaților

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.